Công nghiệp Tin tức

Giá trị chính của tranh phù điêu

2019-05-05 15:58:30
浏览次数:
返回列表

Giá trị chính của tranh tường phù điêu. Phù điêu là một loại hình điêu khắc, còn tranh tường là nghệ thuật trên tường, tức là người ta vẽ trực tiếp lên tường. Khái niệm về tranh tường phù điêu thuộc về điêu khắc cũng như tranh tường. Là một loại hình vẽ tranh tường, nghệ thuật phù điêu thiên về ba chiều và hai chiều. Tuy nhiên, cả khái niệm tranh tường và tranh phù điêu đều là một phần không thể thiếu trong kiến trúc, tức là tranh phù điêu gắn liền với công trình và là một phần không thể thiếu của môi trường kiến trúc. Tranh tường phù điêu thậm chí còn đề cập đến các tác phẩm điêu khắc phù điêu, với vị trí bắt đầu thấp hơn, phần thân bị nén lớn hơn, cảm giác phẳng hơn và mức độ gần gũi hơn với hình thức hội họa. Nó chủ yếu không dựa vào không gian vật lý để tạo ra hiệu ứng không gian, mà sử dụng thêm các kỹ thuật vẽ tranh hoặc các phương pháp xử lý như phối cảnh và ảo ảnh để tạo ra một không gian nén trừu tượng hơn, có lợi cho việc tăng cường sự phụ thuộc của bức phù điêu vào chất mang. Có thể thấy giá trị ứng dụng của tranh phù điêu quả thực là khá tốt, rất đáng để sử dụng.

搜索